Tűzjelző (TJB) rendszerek tervezése


tűzjelző
Miért kell tűzjelző berendezést készíteni?
A védett objektumban, épületben lévő emberek életének egészségének megóvása, az anyagi kár minimalizálása érdekében. Ennek hatósági előírása a törvényi, vagy szakhatósági kötelezés. Kötelezés esetén az adott objektum csak akkor kapja meg a használatbavételi engedélyt, ha a tűzjelző rendben üzemel.
 
Teljes nevén TűzJelző Berendezés (TJB), ami korábban beépített tűzjelző berendezésnek neveztek. A név egy rendszert takar, ami a tűzjelző központból, az érzékelő hálózatból, érzékelőkből, a jelzésadó hálózatból, jelzésadókból, vezérlő elemekből áll. Ez így együttesen a „tűzjelző berendezés”.
 
kezija
Miért kell nekünk tűzjelző?
A jól megtervezett és kivitelezett, majd szakszerűen üzemeltetett és karbantartott tűzjelző rendszer, még a lángfázisú tűz kifejlődése előtt képes jelezni a tűz keletkezését, ami jó esetben még csak minimális füstképződés ként van jelen. A korai jelzés alapján több idő áll rendelkezésre, a keletkező tűz felderítésére. A menekülés, menekítés végrahajtása is sokkal könnyebb ha van idő, míg mindent ellep a füst és a láng.
Ha az oltást korán el lehet kezdeni, akár a lángfázis kialakulása is megelőzhető. Sajnos, sokszor a tűz elhatalmasodása esetén már az áldozatos tűzoltói munka ellenére sem lehet megmenteni az objektumot és emberi sérülésnek is nagyobb az esélye.
A tűzjelzőt tűzeset keletkezésének jelzésére alkalmazzuk, hogy megfelelő intézkedéssel a komolyabb tűzeseti kár megelőzhető legyen.
 
tjk
Vonatkozik a törvényi létesítési kötelezettség az én cégemre?
Az OTSZ-ben rögzítésre került, mely objektumokban, milyen feltételek teljesülése mellett kell tűzjelzőt készíteni. A kötelezés a tűzeseti kockázat, az érintett személyek és az objektum funkciója, mérete figyelembe vételével, konkrétan meghatározza a vonatkozó eseteket. Az OTSZ 14. melléklet 1. táblázatában található. A táblázat innen letölthető .
 
tjb
Kötelezés nélkül is lehet tűzjelzőt létesíteni?
A kötelezésen felül önként vállalt létesítés is lehet. Ebben az esetben az építtető saját belátása alapján létesíthet tűzjelző berendezést. Szabály az, hogy önkéntes vállalás során is olyan műszaki tartalom megvalósítása szükséges, mint engedélyköteles esetben.
 
tjb
Tervezési folyamatról röviden:
A tűzjelző berendezés tervezésének alapja az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ), mely meghatározza az alapvető elvárásokat mind a tervezés folyamatában, mind a megtervezendő műszaki tartalom vonatkozásában.
Tűzjelző tervet kell készíteni, létesítés esetén, valamit több eszközt érintő átalakítás, bővítés és bontás során. Tervet érvényes szakvizsgával rendelkező tervező készíthet. Az alábbi terv fajtákat vállaljuk elkészíteni:
- koncepció terv,
- tender terv,
- kiviteli terv,
- engedélyezési terv,
- megvalósulási terv.
 
dokumentáció
Dokumentáció
Az elkészült terv tervlapokból, műszaki leírásból áll. A tervlapok tartalmazzák az eszköz elhelyezési rajzot, az elvi rajzot és a szükséges nézeti képeket is. A műszaki leírásban a rendszer egészére vonatkozó eszköz és működési leírások megtalálhatók. A szükséges számítások, meghatározások mellett a kivitelezés során alkalmazandó szakmai tevékenység módja is megfogalmazásra kerül.
A tűzjelző engedélyezés eljárását az építtető meghatalmazása alapján lefolytatjuk. Az engedélyes tervet közvetlenül a szakhatóság kapja hitelesített csatornán keresztül.
 

Örömmel állunk rendelkezésére gyors precíz munkánkkal.

Ha kérdése merülne fel, vagy tervezési árajánlatot szeretne, keressen bátran elérhetőségeinken.
A megjelenítéshez túl keskeny ennek az eszköznek a képernyő szélessége!

Próbálkozzon 90 fokos elfordítással, vagy másik eszközzel!